Εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Συνδέσμου μας στην οποία βρέθηκαν ποδοσφαιριστές και μέλη της διοίκησης της μητρικής ΑΕΛ. Ακολούθησε συναυλία από τους Bali Lao. // Club fabrica 22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

Bali Lao live /22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

Bali Lao live /22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

Bali Lao live /22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

Bali Lao live /22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

Bali Lao live /22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

22.02.2013

Κοπή πίτας 2013
Κοπή πίτας 2013
Download

22.02.2013