Φιλικός αγώνας στον οποίο μια ομάδα της Α.Ε.Λ. έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με την ομάδα του ΣΕΠ νομού Λάρισας και στο δεύτερο με την ομάδα του Συνδέσμου μας με σκοπό την ηθική, ψυχολογική και οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση της αποκατάστασης της υγείας του συνοπαδού μας και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Στέφανου Πράσινου. // Aλκαζάρ 18.12.2013

"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
Download

18.12.2013

"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
Download

18.12.2013

"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
Download

18.12.2013

"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
Download

18.12.2013

"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
Download

18.12.2013

"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
"ΣΤΕΦΑΝΕ ΓΕΡΑ"
Download

18.12.2013