Διατίθενται από τους Συνδέσμους του Τυρνάβου και του Αμπελώνα τα αντίστοιχα νέα t-shirts.

Περιορισμένα κομμάτια διατίθενται και από το Σύνδεσμο στη Λάρισα.