Β' Εθνική

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Χανιά 3-0
ΑΕΛ-Χανιά 3-0
Download

33η αγων. / 22.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
Download

31η αγων. / 07.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
Download

31η αγων. / 07.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
Download

31η αγων. / 07.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
Download

31η αγων. / 07.05.2016 / AEL FC Arena

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0
Download

31η αγων. / 07.05.2016 / AEL FC Arena

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Τρίκαλα-ΑΕΛ 3-0
Download

30η αγων. / 27.04.2016 / Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων