Επειδή παρατηρούμε μια σαφέστατη διαστρέβλωση του κειμένου μας και μια ερμηνεία από συνοπαδούς μας που είναι άστοχη, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως σε καμία περίπτωση δεν προτρέπουμε τον κόσμο να στηρίξει την διοίκηση της ΠΑΕ

MONSTERS 1982

KEEP THE FAITH